Kurs przeznaczony dla studentów I roku Nauczania Matematyki i Informatyki.

Kurs przeznaczony dla studentów II roku, studiów uzupełniających, kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki.

Kurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku Matematyka w Finansach 2022/23