Kurs przeznaczony dla II roku Nauczania Matematyki i Informatyki, studia stacjonarne, semestr letni, 2021/2022