Kurs do przedmiotu Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych dla 1 roku kierunku Geoinformatyka w roku akademickim 2020/2021

Kurs do przedmiotu Grafika komputerowa i wizualizacja danych dla 3 roku kierunku Matematyka (specjalność informatyczna) w roku akademickim 2020/2021

Kurs do przedmiotu Grafika komputerowa 3D dla 2 roku kierunku Geoinformatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Konsultacje online w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Seminarium dyplomowe dla 3 roku kierunku Matematyka w finansach prowadzone w semestrach zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021

Vector graphics in Inkscape - course for Erasmus students - summer 2020/2021