Kurs z przedmiotu "Finanse publiczne i prawo finansowe" dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Administracja publiczna (WZ w Puławach).

Kurs z przedmiotu "Finanse publiczne i prawo finansowe" dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Administracja publiczna (WZ w Puławach).