Kurs został utworzony do przeprowadzenia egzaminu z Socjologii prawa na I roku prawa niestacjonarnego

Kurs został utworzony w celu przeprowadzenia ,,zerówki" i egzaminu z przedmiotu Społeczne działanie prawa 

Kurs utworzony został do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu Podstawy socjologii i komunikacji społecznej.

Celem kursu jest przeprowadzenie zaliczenia z przedmiotu Metody badań socjologicznych

Celem kursu jest przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu Podstawy socjologii prawa na I roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego I stopnia studia niestacjonarne

Celem kursu jest przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu Prawo w politykach publicznych na I rok Zarządzania w politykach publicznych I stopnia

Celem kursu jest przedstawienie wiedzy z zakresu socjologii prawa i przeprowadzenie egzaminu z tego przedmiotu.

Celem kursu jest przedstawienie wiedzy z zakresu podstaw socjologii i przeprowadzenie egzaminu z tego przedmiotu.

Studenci II roku niestacjonarnych studiów administracyjnych I stopnia, 2019/2020, lato

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy ze społecznego działanie prawa. 

Studenci I roku kierunku prawno-administracyjnego II stopnia studia niestacjonarne, rok 2019/2020 lato