Kurs z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej dla studentów  IV roku; studiów stacjonarnych, kierunek: prawo