Kurs z przedmiotu Prawo i system instytucjonalny Unii Europejskiej dla studentów kierunku Europeistyka

Kurs z przedmiotu Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej dla studentów  II stopnia; studiów stacjonarnych, kierunek: administracyjno-prawny

Kurs z przedmiotu Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, dla studentów  II roku 1 stopnia; studiów niestacjonarnych, kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne