Kurs z przedmiotu Prawo pracy dla studentów IV roku stacjonarnych jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo (semestr letni 2020/2021).


Kurs z przedmiotu Prawo pracy dla studentów IV roku stacjonarnych jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo (semestr letni 2019/2020).

Kurs z przedmiotu Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego dla studentów III roku niestacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (semestr letni 2019/2020).