The main aim of the course is to familiarise the students with the basic concepts of theoretical chemistry.

Statystyka to nauka zajmująca się metodami badania prawidłowości zachodzących w procesach masowych oraz ich ilościową i jakościową analizą z punktu widzenia konkretnej dyscypliny naukowej. Celem kursu jest zapoznanie studentów studiów doktoranckich z najważniejszymi pojęciami i koncepcjami statystyki opisowej.

Konsultacje naukowe

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami chemii teoretycznej.