Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami związanymi z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, adsorpcją, procesami rozpoznania molekularnego i samoorganizacją prostych cząsteczek organicznych na powierzchniach płaskich.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z  podstawami metod przybliżonych, które są stosowane w mechanice kwantowej.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami statystyki matematycznej.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami mechaniki kwantowej.

Konsultacje naukowe on-line (każdy piątek 10:30-12:00)