Kurs stworzony w celu przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu: Organy administracji w postępowaniu upadłościowym. 

Egzamin odbędzie się w dniu 18 maja 2022r., o godz. 9:00 (test otworzy się o godz. 9:00, zamknie się o godz. 10:00). Egzamin odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań. 

Całkowity czas na rozwiązanie testu wynosi 25 min. 

Po zaznaczeniu konkretnej odpowiedzi i przejściu do kolejnego pytania brak jest możliwości powrotu do poprzedniego.