Głównym celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw marketingu. Kurs pozawala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie ćwiczeń, analizę case study oraz tworzenie projektu.