Kurs służy przeprowadzeniu egzaminu z przedmiotu Zarys prawa pracy dla studentów II roku niestacjonarnych studiów kierunek prawno-administracyjny w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Kurs służy przeprowadzeniu egzaminu z przedmiotu Zarys prawa pracy dla studentów II roku stacjonarnych studiów kierunek prawno-administracyjny w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

cel kursu: przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu kierunkowego w zdalnej formie

dla kogo: studenci zapisani na przedmiot kierunkowy Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim