cel kursu: przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu kierunkowego w zdalnej formie

dla kogo: studenci zapisani na przedmiot kierunkowy Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim