Wykład prowadzony był zdalnie za pośrednictwem aplikacji MC Teams, a egzamin przeprowadzony będzie na Wirtualnym Kampusie UMCS 12 lutego 2021, o godz. 9.00 - 9.30

Wykład prowadzony na MC Teams a materiał wykładowy udostępniony na Wirtualnym Kampusie

Wykład prowadzony na MC Teams a materiały wykładowe udostępnione na Wirtualnym Kampusie

Wykład prowadzony na MC Teams a materiały wykładowe udostępnione na Wirtualnym Kampusie

Wykład prowadzony ma MC Teams a materiał wykładowy udostępniony na WK

Wykład prowadzony ma MC Teams a materiał wykładowy udostępniony na WK

Kurs prowadzony Na MC Teams od dnia 16 maja 2020 a materiały z wszystkich wykładów udostępnione na Wirtualnym Kampusie

Wykład  prowadzony jest na MC Teams a materiały z wszystkich wykładów udostępnione są na WK