Kurs ma na celu przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu Prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi dla studentów kierunku Prawno - menedżerskiego 2 rok