CEL: kurs ma na celu przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej

DLA KOGO: studenci 2 roku kierunku Prawno - biznesowy 1 stopień studia stacjonarne

CEL:

kurs ma na celu przeprowadzenie w formie zdalnej egzaminu z przedmiotu Prawo zatrudnienia.

DLA KOGO:

Studenci 2 roku kierunku Prawno biznesowego I stopień studia niestacjonarne

CEL:

przeprowadzenie w formie zdalnej egzaminu z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczne  - test jednokrotnego wyboru

Dla kogo:

studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego 3 rok I stopień studia stacjonarne

CEL:

Celem kursu jest przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej (test jednokrotnego wyboru) z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczne.

Dla kogo?:

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 3 rok I stopnia studia niestacjonarne.
Rok akademicki i semestr : np. 2019/20 lato