Przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu "Bezpieczeństwo społeczne" prowadzonego dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, III rok, stacjonarne

Przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu "Bezpieczeństwo społeczne" prowadzonego dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, III rok, niestacjonarne