Udostępnianie materiałów z wykładu "Ubezpieczenia społeczne" na studiach niestacjonarnych

Udostępnianie materiałów z wykładu "Ubezpieczenia społeczne"

Kurs ma na celu przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu Prawne aspekty bezpieczeństwa społecznego prowadzonego dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień III rok, niestacjonarne.

Kurs ma na celu przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu Prawo ubezpieczeń społecznych prowadzonego dla kierunku Prawo-administracyjny II stopień I rok, niestacjonarne.

Kurs ma na celu przeprowadzenie egzaminu przedterminowego z przedmiotu Prawne aspekty bezpieczeństwa społecznego prowadzonego dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień III rok, stacjonarne.

Kurs ma na celu przeprowadzenie egzaminu przedterminowego z przedmiotu Prawo ubezpieczeń społęcznych prowadzonego dla kierunku Prawo-administracyjny II stopień I rok, stacjonarne.