The final exam will take place here - on June 21st, 13.30 CET.

Całość zajęć odbywa się na platformie MS Teams. Tutaj będą tylko testy: próbny i egzaminacyjne (z materiału z ćwiczeń i z materiału z wykładów).

Całość zajęć odbywa się na platformie MS Teams. Tutaj będą tylko testy: próbny i egzaminacyjny.

Całość zajęć odbywa się na platformie MS Teams. Tutaj będą tylko testy: próbny i egzaminacyjny.

Całość zajęć odbywa się na platformie MS Teams. Tutaj będą tylko testy: próbny i egzaminacyjny.