Celem jest przedstawienie funkcjonującego modelu administracji publicznej w RP, omówienie poszczególnych poziomów działania administracji publicznej, przedstawienie i poddanie analizie relacji i zależności zachodzących w ramach struktur administracji rządowej i administracji samorządowej. Prezentacja modelowych rozwiązań z zakresu sprawnego i efektywnego działania administracji publicznej.