Przedmiot "Dyplomacja ekonomiczna Polski" realizowany jest w drugiej połowie semestru letniego (od 26 kwietnia) w formie konwersatorium (15 godz.). Termin zajęć: poniedziałki, godz. 11.20-12.50, WK Przedmiot ma 2 ECTS, kończy się zaliczeniem.

Przedmiot "Międzynarodowa kontrola obrotu gospodarczego" prowadzony jest w formie 15-godzinnego wykładu realizowanego w I połowie semestru letniego. Kończy się zaliczeniem w formie testu (26 kwietnia). Podczas wykładów będzie odnotowywana obecność - warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na co najmniej 4 wykładach.

Wykład z Międzynarodowych stosunków gospodarczych dla II roku "Bezpieczeństwa narodowego". Wymiar - 15 godzin. Pierwsze 6 wykładów identyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ostatni siódmy wykład będzie miał dwie odrębne wersje. 

Ćwiczenia prowadzi dr Liliana Węgrzyn-Odzioba.

E-konsultacje w trakcie semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 9.40-11.10. Zapraszam zainteresowanych.

UWAGA! W sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej konsultacje prowadzone są w formule hybrydowej, czyli równolegle on-line (Wirtualny Kampus) oraz stacjonarnie w budynku Wydziału (pok. A.5.45). Zmianie ulegają terminy: wyłącznie środy w godz. 9.30-12.30 (jestem więc dostępna 23 i 30 czerwca oraz 7 i 14 lipca). Osoby, które zamierzają skorzystać z konsultacji stacjonarnych proszone są o wcześniejsze umówienie się drogą mailową oraz przestrzeganie zaleceń sanitarnych (dezynfekcja rąk, maseczka, dystans).