Zajęcia realizowane w formule mieszanej (wykład + konwersatorium) obejmują m.in. następujące zagadnienia: Historia Afryki. Afryka jako region międzynarodowy. Bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, militarne, ekologiczne i kulturowe Afryki. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa regionalnego.

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz aktywności na zajęciach, w tym wykonania zadań i referatów (ocenianych plusami).

Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 11.20–12.50 w sali 2.24.


Konwersatorium z Geografii politycznej dla studentów grupy KW4 I roku Bezpieczeństwa narodowego (studia stacjonarne). Zajęcia odbywają się w środy w godz. 9.40-11.10 w s. 2.24.

Przedmiot "Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych" w wymiarze 30 godzin realizowany jest w formule wykładowej (15 godz. - tematyka regionalizacji) i ćwiczeń (15 godz. - zagadnienia globalizacji). Kończy się testem z części wykładowej i esejem z części ćwiczeniowej. 

Pierwsze spotkanie (4 października) w formie ćwiczeń; s. 3.22.

Wykład z Międzynarodowych stosunków gospodarczych dla II roku "Stosunków międzynarodowych". Wymiar - 30 godzin. Ćwiczenia (30 godzin) prowadzi dr hab. Anna Moraczewska.

Wykład z Międzynarodowych stosunków politycznych gospodarczych (30 godzin) poświęcony płaszczyźnie gospodarczej (płaszczyzna polityczna omawiana na ćwiczeniach z innym prowadzącym - dr. Andrzejem Demczukiem).

Konwersatorium dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (I rok). Wymiar godzin: 30 (6 spotkań po 5 godzin lekcyjnych). spotkania w dniach: 15 i 29 października, 5 listopada, 10 grudnia, 21 stycznia i 4 lutego. Zajęcia odbywają się w sali 3.14.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 konsultacje prowadzone są w formule stacjonarnej w budynku Wydziału w pok. A.5.45 (4 piętro). Jestem dostępna dla Państwa w poniedziałki i wtorki w godz. 11.15-12.45.

Osoby, chcące skontaktować się za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy: hanna.dumala@mail.umcs.pl