Wykład z Międzynarodowych stosunków gospodarczych dla II roku "Bezpieczeństwa narodowego". Wymiar - 15 godzin. Pierwsze 6 wykładów identyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ostatni siódmy wykład będzie miał dwie odrębne wersje. Zapisy samodzielne, bez hasła dostępu.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średną pozytywych ocen z CA i WY.

Ćwiczenia prowadzi dr Liliana Węgrzyn-Odzioba.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje prowadzone są w formule hybrydowej, czyli równolegle on-line (Wirtualny Kampus) oraz stacjonarnie w budynku Wydziału (pok. A.5.45). Jestem dostępna dla Państwa w poniedziałki i środy w godz. 11.20-12.50.

Osoby, które zamierzają skorzystać z konsultacji stacjonarnych proszone są o przestrzeganie zaleceń sanitarnych (dezynfekcja rąk, maseczka, dystans).