Wykład z Międzynarodowych stosunków gospodarczych dla II roku "Stosunków międzynarodowych". Wymiar - 30 godzin (15 spotkań). Ćwiczenia (30 godzin) prowadzi dr Anna Moraczewska.

Wykład z Międzynarodowych stosunków politycznych gospodarczych (30 godzin) poświęcony płaszczyźnie gospodarczej (płaszczyzna polityczna omawiana na ćwiczeniach z innym prowadzącym).

Przedmiot "Dyplomacja ekonomiczna Polski" realizowany jest w pierwszej połowie semestru letniego (27 lutego-23 kwietnia) w formie konwersatorium (15 godz.). Termin zajęć: czwartki, godz. 9.35-11.05, s. 114. Przedmiot ma 2 ECTS, kończy się zaliczeniem.