Wykład z Międzynarodowych stosunków politycznych gospodarczych (30 godzin) poświęcony płaszczyźnie gospodarczej (płaszczyzna polityczna omawiana na ćwiczeniach z innym prowadzącym - dr. Andrzejem Demczukiem).

Przedmiot "Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych" w wymiarze 30 godzin realizowany jest w formule wykładowej (15 godz. - tematyka regionalizacji) i ćwiczeń (15 godz. - zagadnienia globalizacji). Kończy się testem z części wykładowej i esejem z części ćwiczeniowej. 

Pierwsze spotkanie (4 października) w formie ćwiczeń; s. 3.22.

Konwersatorium dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (I rok). Wymiar godzin: 30 (10 spotkań po 3 godziny lekcyjne). Spotkania w dniach: 14., 21. i 28. października, 4. i 26. listopada, 2., 9. i 17. grudnia, 21 stycznia i 3 lutego. Zajęcia odbywają się w sali 3.14.

Konwersatorium z Geografii politycznej dla studentów grupy KW2 I roku Bezpieczeństwa narodowego (studia stacjonarne). Zajęcia odbywają się w środy w godz. 9.40-11.10 w s. 2.24.

Wykład z Międzynarodowych stosunków gospodarczych dla II roku "Stosunków międzynarodowych". Wymiar - 30 godzin. Ćwiczenia (30 godzin) prowadzi dr hab. Anna Moraczewska.