Zajęcia konwersatoryjne z Geografii politycznej dla studentów KW4 I roku Bezpieczeństwa narodowego (studia stacjonarne).

Konwersatorium dla studentów Bezpieczeństwa narodowego_studia niestacjonarne. Wymiar godzin: 30 (6 spotkań po 5 godzin lekcyjnych).

E-konsultacje w I połowie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 (do 18 listopada włącznie) odbywają się we wtorki w godz. 11.15-12.45 oraz środy w godz. 8.00-9.30. Zapraszam zainteresowanych.

Z powodu kłopotów technicznych e-konsultacje w dniu 27 października zostają odwołane.

Wykład z Międzynarodowych stosunków politycznych gospodarczych (30 godzin) poświęcony płaszczyźnie gospodarczej (płaszczyzna polityczna omawiana na ćwiczeniach z innym prowadzącym).

Wykład z Międzynarodowych stosunków gospodarczych dla II roku "Stosunków międzynarodowych". Wymiar - 30 godzin (15 spotkań). Ćwiczenia (30 godzin) prowadzi dr Anna Moraczewska.

Przedmiot "Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych" w wymiarze 30 godzin realizowany jest w formule wykładowej (15 godz. - tematyka regionalizacji) i ćwiczeń (15 godz. - zagadnienia globalizacji). Kończy się testem z części wykładowej i esejem z części ćwiczeniowej. Wykłady zaczynamy 30 listopada (poniedziałek), ćwiczenia 2 grudnia (środa). Wszystkie spotkania na WK.