Przedmiot "Międzynarodowa kontrola obrotu gospodarczego" prowadzony jest w formie 15-godzinnego wykładu realizowanego w I połowie semestru letniego. Kończy się zaliczeniem w formie testu (26 kwietnia). Podczas wykładów będzie odnotowywana obecność - warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na co najmniej 4 wykładach.

Wykład z Międzynarodowych stosunków gospodarczych dla II roku "Bezpieczeństwa narodowego". Wymiar - 15 godzin. Pierwsze 6 wykładów identyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ostatni siódmy wykład będzie miał dwie odrębne wersje. 

Ćwiczenia prowadzi dr Liliana Węgrzyn-Odzioba.

E-konsultacje w trakcie semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 9.40-11.10. Zapraszam zainteresowanych.