Podczas kursu studenci zapoznają się z najnowszymi dziejami Polski w XX i na początku XXI wieku. Przyswajają podstawową faktografię dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego i jego obywateli w okresie poprzedzającym powstanie II RP, niepodległej Polski, wojny i okupacji, Polski ludowej, PRL i III RP. Największą wagę przywiązuje się do problematyki politycznej umocowanej w kontekście społecznym oraz gospodarczym. W trakcie kursu prezentowane są przede wszystkim procesy polityczne, kryzysy społeczno-polityczne, a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne oraz ich przedstawiciele.

Podczas zajęć fakultatywnych studenci zapoznają się z retrospektywą stosunków polsko-rosyjskich na przestrzeni dziejów od drugiej połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu historii politycznej, literatury, kultury, religii oraz historii gospodarczej. Studenci będą uczyć się analizować kluczowe wydarzenia ze wspólnej historii Polski i Rosji; wskazywać na to wszystko, co łączyło i dzieliło Polaków i Rosjan na różnych etapach ich dziejów oraz próbować analizować te zjawiska przez zaakcentowanie przyczyn tego stanu rzeczy.