Podczas zajęć fakultatywnych studenci zapoznają się z retrospektywą stosunków polsko-rosyjskich na przestrzeni dziejów od drugiej połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu historii politycznej, literatury, kultury, religii oraz historii gospodarczej. Studenci będą uczyć się analizować kluczowe wydarzenia ze wspólnej historii Polski i Rosji; wskazywać na to wszystko, co łączyło i dzieliło Polaków i Rosjan na różnych etapach ich dziejów oraz próbować analizować te zjawiska przez zaakcentowanie przyczyn tego stanu rzeczy.