Fakultet System bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie dla II roku "Bezpieczeństwa narodowego" (studia niestacjonarne I stopnia). Wymiar - 15 godzin. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat wybranych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa bliskowschodniego. W szczególności ich przyczyn i skutków oraz wpływu na politykę poszczególnych państw regionu. Analiza bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu podjęta zostanie również na poziomie instytucjonalnym.