Kurs obejmujący informacje z zakresu Podstaw Farmakologii. Przeznaczony jest dla studentów II roku I stopnia na kierunku Biologia, sp. biologia medyczna.

Kurs obejmujący informacje z zakresu Fizjologii Zwierząt na poziomie podstawowym. Przeznaczony jest dla studentów II roku I stopnia na kierunku Biotechnologia.