Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi kategoriami pojęciowymi dotyczącymi historii kultury oraz podstawową wiedzą związaną z głównymi nurtami w badaniach nad historią kultury. Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury.