planowanie kanalizacji sanitarnej

w semestrze zimowym : ogólne informacje o infrastrukturze, podstawach prawnych planowania infrastruktury zależnościach między planowaniem infrastruktury a planowaniem przestrzennym, planowanie dróg w terenach zabudowanych i niezabudowanych,ochrona ujęć wody