Opracowanie merytoryczne i graficzne uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - pierwszej części projektu dyplomowego inżynierskiego.