Ćwiczenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Planowanie Przestrzenne (grupa 1.). Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.