Kurs z przedmiotu: Techniki teatralne dla student 1 roku I stopnia Animacji Kultury (stacjonarne)