Zajęcia konwersatoryjne  dla III roku gospodarki przestrzennej (Waloryzacja i ocena środowiska, część 2)

Kurs przedmiotu Organizacja turystyki i rekreacji oraz źródła informacji dla I roku 1 stopnia TiR w roku akademickim 2020/2021

Zajęcia w części 2 (od 30 listopada do końca semestru), według planu zajęć:

poniedziałki - grupa 3 (godzina 14:30 - 15:15) i grupa 5 (godzina 15:30 - 16:15)

wtorki - grupa  1 (godzina 14:00 - 14:45) i grupa 2 (godzina 15:00 - 15:45)

środy - grupa 4 (godzina 09:00 - 09:45)