Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania innowacją produktową oraz procesową. Uczestnicy kursu zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą

  • procesu tworzenia innowacji;
  • typów innowacji;
  • podmiotów międzynarodowych i krajowych zaangażowanych w tworzenie innowacji;
  • źródeł finansowania innowacji;
  • zespołów zaangażowanych w tworzenie innowacji;
  • znaczenia państwa w tworzeniu innowacji; 

oraz umiejętności:

  • budowa modeli biznesowych (canvas)
  • tworzenie strategii marketingowej produktu (zakres podstawowy).