Celem fakultetu jest zapoznanie studentów ze specyfiką radia skierowanego do dzieci oraz stworzenie własnej audycji odpowiadającej kryteriom dobrego programu dla dziecięcego audytorium.

Studenci 3 roku na kierunku: Produkcja medialna

Rok akademicki i semestr: 2020/2021 latoCelem kursu jest poszerzenie wiedzy z komunikacji językowej, a także zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi oraz z metodami analizy tekstów dziennikarskich. 

Studenci 1 roku na kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

2020/21 zima, środy godz. 14.30-16.00

Celem fakultetu jest zapoznanie studentów ze specyfiką radia skierowanego do dzieci oraz stworzenie własnej audycji odpowiadającej kryteriom dobrego programu dla dziecięcego audytorium.

Studenci 3 roku na kierunku: Produkcja medialna

Rok akademicki i semestr: 2019/2020 lato