Celem fakultetu jest zapoznanie studentów ze specyfiką radia skierowanego do dzieci oraz stworzenie własnej audycji odpowiadającej kryteriom dobrego programu dla dziecięcego audytorium.

Studenci 3 roku na kierunku: Produkcja medialna

Rok akademicki i semestr: 2021/2022 lato