Wykłady z Humanitarnego wymiaru bezpieczeństwa narodowego adresowane są do studentek i studentów Bezpieczeństwa narodowego realizowane w trybie niestacjonarnym. Celem zajęć jest przyblizenie problematyki z zakresu ochrony praw człowieka w czasach pokoju oraz międzynarodowego prawa humanitarnego podczas konfliktów zbrojnych. Z racji ograniczeń czasowych (tylko 10 godzin) omówione zostaną wybrane zagadnienia podczas wykładów, natomiast na platformie Wirtualny Kampus udostępnione zostały materiały dydaktyczne w ujęciu rozszerzonym dla zainteresowanych.

Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym (2020/2021), w terminach 10 X (sobota) i 18 X (niedziela) w godz. 13.30-17.35, s. A1.15, WPiD, ul. Głęboka 44

Agnieszka Demczuk, ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl 

Info: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,538,pl.html 

Żródło foto: 

https://www.umb.edu.pl/medyk/tematy/zdrowie/druga_strona_medycyny/ochrona_znaku_czerwonego_krzyza_

Fakultet Postprawda i mowa nienawiści we współczesnych mediach jest skierowany do studentek i studentów Produkcji medialnej, którego celem jest lepsze poznanie i zrozumienie szkodliwych zjawisk społecznych takich jak nadmiarowość dezinformacyjna, mowa nienawiści i propaganda komputacyjna towarzyszących współczesnym trendom społecznym i medialnym w infosferze.  

W ramach kursu, proszę o zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi w platformie Wirtualnego Kampusu oraz uczestnictwo w cotygodniowych wykładach online odbywających się na poniżej platformie. Wykłady online co tydzień wg harmonogramu w roku 2020/2021, Pierwszy wykład online: 9 października 2020, piąt. godz. 9.35 -11.05 Proszę o kontakt e-mail od Państwa grupy zajęciowej w celu przesłania kodu dostępu do platformy.

Agnieszka Demczuk, ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl 

Info: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,538,pl.html 

Screen ze strony EU vs. Disinfo: https://euvsdisinfo.eu/?s=coronavirus 

Wykłady z Podstaw prawa skierowane są do studentek i studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Mają na celu przybliżenie problematyki z zakresu podstaw prawa (wstępu do prawoznawstwa) w ujęciu politologicznym i medioznawczym. 

W ramach kursu, proszę o zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi w platformie Wirtualnego Kampusu oraz uczestnictwo w cotygodniowych wykładach online odbywających się na poniżej platformie. Wykłady online co tydzień wg harmonogramu w roku 2020/2021. Pierwszy wykład online: 9 października 2020, piąt. godz. 11.15 - 12.45. Proszę o kontakt e-mail od Państwa grupy zajęciowej w celu przesłania kodu dostępu do platformy.

Agnieszka Demczuk, ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl 

Info: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,538,pl.html 

Źródło foto: https://www.mostphotos.com/en-us/4095562/jus-est-ars-boni-et-aequi

 

Wykłady i ćwiczenia z zakresu Międzynarodowej ochrony praw człowieka są adresowane do studentek i studentów Stosunków Międzynarodowych (3 r., studia 2 stopnia), których celem jest pogłębienie wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu międzynarodowych (uniwersalnych, regionalnych) i krajowych standardów (tj. obowiązującego prawa i praktyki) ochrony praw człowieka wczoraj (do zakończenia II wojny światowej) i dziś (we współczesnym świecie). 

W ramach kursu, proszę o zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi w platformie Wirtualnego Kampusu oraz uczestnictwo w cotygodniowych wykładach online odbywających się na poniżej platformie. Wykłady online co tydzień wg harmonogramu w roku 2020/2021. Pierwszy wykład online: 13 października 2020, wt. godz. 12.50-14.20 Proszę o kontakt e-mail od Państwa grupy zajęciowej w celu przesłania kodu dostępu do platformy. 

 

Agnieszka Demczuk, ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl 

Info: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,538,pl.html 

UN Photo, Eleanor Roosevelt of the United States holding a Declaration of Human Rights poster in English. (November 1949),