Konwersatoria dla studentów 2 roku studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu organizacji procesu badawczego oraz metod badawczych stosowanych w gospodarce regionalnej.

Zajęcia dla studentów 1 roku studiów II stopnia na kierunku geografia.

Konwersatorium przeznaczone dla studentów 1 roku studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w semestrze letnim 2022/2023.