Po ukończeniu kursu student będzie znał zasady i metody tworzenia wizerunku przedsiębiorstw i ich promocji. Pozna metody i narzędzia wykorzystywane w skutecznym kształtowaniu relacji ze światem zewnętrznym.

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy rzecznika prasowego. Podczas zajęć studenci poznają narzędzia, którymi posługuje się rzecznik, modelami współpracy z dziennikarzami oraz charakterystyką wewnętrznego PR.