Po ukończeniu kursu student będzie znał zasady i metody tworzenia wizerunku przedsiębiorstw i ich promocji. Pozna metody i narzędzia wykorzystywane w skutecznym kształtowaniu relacji ze światem zewnętrznym.