Konsultacje odbywają się w piątki w godzinach 11-13 na platformie BigBlueButton na Wirtualnym Kampusie.  W przypadku problemu z połączeniem proszę o kontakt telefoniczny: 81 537-68-99

Consultations take place on Fridays from 11 am to 1 pm on the BigBlueButton platform on the Virtual Campus. In case of a problem with the internet connection, please contact me by phone: 81 537-68-99


The course introduces you to knowledge about tourism in the polar regions. It provides the opportunity to develop competences in responsible and sustainable tourism in the polar regions and to develop skills supporting effective operation in the tourism sector in the Arctic and Antarctic regions.

This course aims to develop knowledge, skills and competencies that will help you to identify and overcome difficulties in international (intercultural) communication and in official (public diplomacy) contacts.

Celem wykładu jest wprowadzenie Studentów do problematyki badań przestrzeni na gruncie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii. Wiedza przedstawiona na wykładach oraz refleksja własna słuchacza potencjalnie pomaga lepiej zrozumieć wyzwania związane z odpowiedzialnym w wymiarze społecznym i środowiskowym planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną.


Celem zajęć jest umożliwienia nabycia przez Studentów podstawowej wiedzy na temat metodologii badań społecznych, wzmocnienie kompetencji analityczno-badawczych oraz rozwój umiejętności Studentów w zakresie przygotowywania i prowadzenia badań społecznych. studentów (które mogą mieć zastosowanie m.in. przy realizowaniu projektu dyplomowego, pisaniu pracy dyplomowej i w dalszej aktywności zawodowej).


Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i kompetencji Studentów w zakresie przygotowywania imprez i usług turystycznych; w szczególności metodologii ich projektowania ukierunkowanej na wysoki poziom satysfakcji klienta, który można osiągać m.in. dzięki odpowiedniemu projektowaniu jego doświadczeń (user experience)  oraz zastosowaniu metodyki myślenia i pracy projektowej (design thinking).