Celem wykładu jest wprowadzenie Studentów do problematyki badań przestrzeni na gruncie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii. Wiedza przedstawiona na wykładach oraz refleksja własna słuchacza potencjalnie pomaga lepiej zrozumieć wyzwania związane z odpowiedzialnym w wymiarze społecznym i środowiskowym planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną.


Celem zajęć jest umożliwienia nabycia przez Studentów podstawowej wiedzy na temat metodologii badań społecznych, wzmocnienie kompetencji analityczno-badawczych oraz rozwój umiejętności Studentów w zakresie przygotowywania i prowadzenia badań społecznych. studentów (które mogą mieć zastosowanie m.in. przy realizowaniu projektu dyplomowego, pisaniu pracy dyplomowej i w dalszej aktywności zawodowej).


Celem zajęć jest umożliwienia nabycia przez Studentów podstawowej wiedzy na temat metodologii badań społecznych, wzmocnienie kompetencji analityczno-badawczych oraz rozwój umiejętności Studentów w zakresie przygotowywania i prowadzenia badań społecznych. studentów (które mogą mieć zastosowanie m.in. przy realizowaniu projektu dyplomowego, pisaniu pracy dyplomowej i w dalszej aktywności zawodowej).


The course aims to familiarize students with the basic knowledge of European civilization - its development, achievements and global impact. It also provides an opportunity to develop the skills of critical analysis of the subject.
The module covers the following issues:
1. basic definitions, categories and concepts concerning civilisation
2. history of European civilisation and its influences beyond Europe
3. philosophy of European civilisation
4. science and technology of European civilisation
5. economy of European civilization
6. art of European civilisation
7. influences beyond the Europe and non-European perception of European civilization
8. heritage of European civilization as a tourist resource


This course aims to develop knowledge, skills and competencies that will help you to identify and overcome difficulties in international (intercultural) communication and in official (public diplomacy) contacts.

This course aims to develop knowledge, skills and competencies related to the geopolitics of the polar regions.

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2021 odbywają się we wtorki:

na platformie BigBlueButton na Wirtualnym Kampusie w godzinach 10.45-11.45
W przypadku problemu z połączeniem proszę o kontakt telefoniczny: 81 537-68-99
bezpośrednio w pok. 118B w godzinach 11.45-12.45
Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2D, pok. 118 B
https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6

Consultations (office hours) this semester take place on Tuesdays:
on BigBlueButton on the Virtual Campus between 10.45-11.45
In case of any technical problem, don't hesitate to get in touch with me by phone: 81 537-68-99
in room 118B between 11.45-12.45
Address: Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Al. Kraśnicka 2D, Lublin, room 118 B
https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6