Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się:

we wtorki
na platformie BigBlueButton na Wirtualnym Kampusie w godzinach 13.00-14.15
(proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu umówienia się na konsultacje)

we środy w pok. 118B w godzinach 12.00-12.45
Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2D, pok. 118 B
https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6

Consultations (office hours) this semester take place:

on Tuesdays from 13.00-14.15 on BigBlueButton on the Virtual Campus (please send me an email to schedule the meeting)  

on Wednesdays from 12.00-12.45 in room 118B: Address:  Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Al. Kraśnicka 2D, Lublin, room 118 B

https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6