Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom podstawowych i esencjonalnych wiadomości na temat komiksu jako sposobu komunikacji: jego specyfiki w kontekście innych form wyrazu, jego elementów składowych i historycznego rozwoju.