Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą scenopisarstwa i przygotowanie ich do wykorzystania tej wiedzy w sposób praktyczny. 

Dla studentów 1 roku 1 stopnia Produkcji medialnej, KW I i II

Semestr letni: 2020/21. 


Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom podstawowych i esencjonalnych wiadomości na temat komiksu jako sposobu komunikacji: jego specyfiki w kontekście innych form wyrazu, jego elementów składowych i historycznego rozwoju.