Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu historii mówionej, wykorzystania (obecności) jej  w praktyce badawczej historyków oraz przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wywiadów i opracowywania relacji ustnych.