Kurs przeznaczony dla Studentek i Studentów II roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Edukacją Dzieci o Specjalnych Potrzebach/studia II stopnia_semestr letni 2020/2021

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu dydaktyki języka angielskiego. 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z koncepcjami CLIL i CBI. Omówione zostaną zarówno zagadnienia teoretyczne dotyczące  tychże koncepcji , jak i zasady implementacji zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego w kontekście polskiego systemu edukacji.