Zapraszam na ćwiczenia specjalnościowe z Finansowania rozwoju regionalnego na MS Teams, natomiast materiały dla studentów i referaty uczestników kursu są zamieszczane na WK.

Wykład z Finansowania rozwoju regionalnego realizowany w II poł. semestru (od 26.11 do 28.01 br.) kończy się zaliczeniem testowo-opisowym.

Na wykłady w formie wideokonferencji zapraszam na MS Teams 

dr Joanna Szafran

Wykład z Teoretycznych podstaw rozwoju regionalnego odbywa się w I poł. semestru (od 8.10 do 26.11. br.) i kończy się egzaminem testowym. 

Na wykłady w formie wideokonferencji zapraszam na MS Teams

dr Joanna Szafran