Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami obsługi programu QGIS

Studenci 2 roku na kierunku: Gospodarka Przestrzenna

Rok akademicki i semestr: 2018/19 zima