W ramach tej części kursu studenci zapoznają się z organizacją genetyczną różnych genomów, mechanizmami ekspresji informacji genetycznej i regulacji tego procesu u bakterii i eukariontów ( z uwzględnieniem roli mechanizmów epigenetycznych). Omówimy mechanizmy, wg których związki chemiczne i czynniki fizyczne działają uszkadzająco na DNA lub powodują wzrost częstości mutacji nie zmienając bezpośrednio jego struktury. Sprawdzimy, jak można badać genotoksyczność związków i szukać mutacji w genomach. Omówimy znaczenie biologiczne horyzontalnego transferu genów (HGT) u bakterii oraz mechanizmów go ograniczających: systemu restrykcji-modyfikacji oraz CRISPR.