Kurs dla pedagogiki specjalnej I roku. 

Zaliczenie z etyki z logiką

Kurs założony by przeprowadzić zaliczenie z przedmiotu filozofia z logiką.

Kurs informuje o szeroko rozumianej własności intelektualnej. Charakteryzuje podmiot i przedmiot ochrony w prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Przedstawia podstawowe regulacje w dziedzinie ochrony własności intelektualnej w prawie przemysłowym.