Poprawa zaliczenia z prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

Zaliczenie z Wprowadzenia do wystąpień publicznych w formie testu sprawdzającego.

Kurs z prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej logiki oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami semiotycznymi oraz działami logiki, także doskonalenie umiejętności jasnego i krytycznego wyrażania myśli.