Celem kursu jest poznanie zagadnień związanych z tworzeniem map w oprogramowaniu GIS