Uporządkowanie wiadomości i informacji dotyczących wpływu uwarunkowań przestrzennych na planowania społeczno-gospodarcze, a także zrozumienie zjawiska terytorializacji polityk publicznych

Celem kursu jest uzupełnienie rozszerzenie wiedzy dotyczącej procesu przygotowania dokumentów strategicznych o elementy wynikające z praktyki

Celem kursu jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej procesu przygotowania dokumentów strategicznych o elementy wynikające z praktyki.