Zajęcia obejmują zagadnienia związane z polskim systemem edukacji, uwzględniając: politykę oświatową Polski i Unii Europejskiej, strukturę i organizację szkolnictwa oraz funkcjonowanie na gruncie oświaty poszczególnych grup społecznych (m.in. dzieci, młodzieży, młodzieży niedostosowanej społecznie, osób dorosłych, osób starszych, mniejszości narodowych i cudzoziemców). Studenci poznają także podstawowe teorie i prace badawcze z zakresu socjologii edukacji.